Tüketim malzemeleri

vücut dışı sirkülasyon

 • bireysel olarak konfigüre edilmiş hortum setleri
 • önceden bağlı komple setler
 • oksijen aygıtları
 • sert kabuk rezervleri
 • santrifüj pompa başlıkları
 • MECC sistemleri (en aza indirgenmiş vücut dışı sirkülasyon)
 • 14 gün izne sahip ECMO
 • Çevrimiçi kan gazı gözetimi
 • Kan filtresi
 • Her tip kanül
 • Her tip ve boyda bağlayıcılar
 • Ön baypas filtresi
 • Toraks drenajları

Organ perfüzyon

 • Hipertermik İntraperitoneal Kemoperfüzyon (HIPEC) için setler
 • Transplant oksijen aygıtı

Arzu ettiğiniz ürünü bulamadınız mı? Memnuniyetle ürün yelpazemizi genişletip size bireysel bir tekliftebulunmak isteriz.

Organ perfüzyon